An Giang phê duyệt đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời

Mới đây, tỉnh An Giang đã phê duyệt Đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời giai đoạn đến 2020, xét đến 2030 với tổng vốn dự kiến 18.318 tỉ đồng.

Mục tiêu của đề án nhằm bổ sung nguồn cấp điện để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong giai đoạn quy hoạch 2016 - 2025 có xét đến năm 2035.

Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mặt trời đồng bộ với Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh trong cùng giai đoạn, đa dạng hóa các nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng cung ứng nguồn điện.

Theo Đề án, mục tiêu xác định đến năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt đạt khoảng 250 MWp, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 361,4 triệu kWh, đầu tư 5.675 tỉ đồng.

Giai đoạn sau năm 2020, dự kiến công suất lắp đặt lũy kế đạt khoảng 807 MWp, với sản lượng điện mặt trời tương ứng là 1.166,7 triệu kWh, đầu tư trên 12.643 tỉ đồng.

Đến năm 2020, mô hình điện mặt trời mái nhà nối lưới đạt mốc 500 kWp trên toàn tỉnh, phấn đấu năm 2021 phát triển mô hình này đạt 2.000 kWp.

 


  • 23/04/2019 05:07
  • Duy Hiếu