30 MWp

Là tổng công suất lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tại 776 trụ sở các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2019 đến nay.

Theo EVN, với tổng công suất nguồn điện mặt trời mái nhà này, mỗi năm sẽ sản xuất được sản lượng điện 42 triệu kWh, giảm phát thải khí nhà kính tương đương 36.325 tấn CO2 ra môi trường.

Việc triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ngoài việc đóng góp một phần cho hệ thống điện quốc gia, còn góp phần tích cực trong việc quảng bá phát triển điện mặt trời theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam.

Hiện các Tổng công ty Điện lực đang tích cực tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn các tỉnh, thành về lợi ích của việc sử dụng điện mặt trời mái nhà, cũng như hỗ trợ các hộ dân, doanh nghiệp lắp đặt, sử dụng để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.


  • 05/03/2020 03:11
  • Ngọc Tuấn