2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm dùng 1/3 lượng điện cả nước

Sản lượng điện mà 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong cả nước tiêu thụ năm 2020 là 72 tỷ kWh.

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, cả nước hiện có 2.961 cơ sở/doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm có lượng tiêu thụ điện là 72 tỷ kWh trong năm 2020.

Mức tiêu thụ điện của các cơ sở/doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm này cũng chiếm 1/3 sản sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc năm 2020.

Đáng nói là miền Bắc tuy chỉ có 978 cơ sở/doanh nghiệp thuộc danh sách trên, nhưng sản lượng điện tiêu thụ lên tới gần 36,9 tỷ kWh trong năm 2020.

Trước thực tế nguồn điện tại chỗ ở miền Bắc không được bổ sung nhiều thời gian gần đây và đường dây truyền tải từ Nam ra Bắc có giới hạn, gây nguy cơ thiếu điện cho miền Bắc trong thời gian tới mà trước mắt là năm 2022, ông Lâm cũng cho rằng, việc các doanh nghiệp sử dụng điện lớn áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện cũng sẽ góp phần làm giảm căng thẳng trong cấp điện một số thời gian.

Trong giai đoạn 2016-2020, cả nước đã thực hiện tiết kiệm được 1,5% điện thương phẩm, tương đương với 9 tỷ kWh và quy ra tiền là khoảng 17.000 tỷ đồng.

Link gốc