24,93 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh, chiếm tỉ trọng 2,3% điện thương năm 2020, tương ứng với số tiền tiết kiệm là 42,33 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa PC Trà Vinh và 05 tổ chức đoàn thể trong tỉnh và nhất là sự phối hợp hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cơ quan truyền thông trong tỉnh: Báo Trà Vinh và Đài PTTH tỉnh, các Đài truyền thanh huyện đã phối hợp triển khai tốt các mô hình, tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện.

Ngoài ra trong năm 2020, Công ty Điện lực Trà Vinh còn triển khai nhiều công tác như: tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và phương án cung cấp điện; phê duyệt tổng số 96 khách hàng sử dụng điện quan trọng và phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ cho 1.170 cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước; phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cho sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Trà Vinh; tuyên truyền tiết kiệm điện trong CNVC-LĐ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (khu công nghiệp Long Đức, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong), Công ty Cổ phần May Hồng Việt, Công ty Cổ phần dược phẩm TVPram …

Năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh đề ra các giải pháp, chỉ tiêu công tác tiết kiệm điện đạt 2,1% điện thương phẩm theo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.


  • 22/01/2021 03:23
  • Đặng Huy Hoàng