2,363 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Ninh Thuận 2 tháng đầu năm 2021, tương ứng 2,25% sản lượng điện thương phẩm, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng trong tháng 02/2021, toàn tỉnh tiết kiệm được 1,195 triệu kWh, tăng 2,93% so với cùng kỳ tháng 02/2020.

Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Khối khách hàng quan trọng, khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng kinh doanh - dịch vụ và khách hàng ánh sáng sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Tết nguyên đán, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia đến với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là công tác giải quyết cấp điện qua hình thức giao dịch điện tử của ngành Điện; phối hợp khai thác trang thông tin theo dõi sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Điện lực và các điểm thu tiền điện của tổ chức trung gian…


  • 10/03/2021 04:08
  • Thảo Nguyên