144,9 MW

Là tổng công suất dự kiến tiết giảm trong chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

PC Bắc Ninh đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc lắp đặt hệ thống đo xa tại 100% TBA chuyên dùng và đầu nguồn các TBA công cộng. Ảnh: ĐVCC.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia chương trình DR năm 2020.

Theo ông Đỗ Quốc Long - Phó Giám đốc PC Bắc Ninh, để triển khai hiệu quả chương trình, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, nghiên cứu và rà soát nhóm khách hàng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên; chuẩn bị các phần mềm, công cụ hỗ trợ thực hiện chương trình DR. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm, lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia chương trình và vận động khách hàng tự nguyện tham gia.

Ngoài ra, PC Bắc Ninh đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc lắp đặt hệ thống đo xa tại 100% TBA chuyên dùng và đầu nguồn các TBA công cộng; thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng kết nối đo xa; khắc phục, xử lý sự cố (nếu có) để bảo đảm thu thập đầy đủ dữ liệu sử dụng điện của các khách hàng tham gia chương trình DR năm 2020.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 533 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 đến hơn 3 triệu kWh/năm tham gia chương trình DR, trong đó số khách hàng có sản lượng điện dưới 3 triệu kWh là 399 doanh nghiệp, với tiềm năng điều tiết dự kiến đạt gần 64MW; số khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ hơn 3 triệu kWh/năm là 134 doanh nghiệp, với tổng công suất điều tiết phụ tải dự kiến gần 110MW.

Hiện nay, PC Bắc Ninh đã làm việc với 100% khách hàng và ký thỏa thuận với 533 doanh nghiệp tham gia chương trình DR năm 2020, với công suất dự kiến điều chỉnh giảm khoảng 144,9MW.