1,15 tỷ kWh

Là tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà toàn quốc phát lên lưới điện trong năm 2020.

Sản lượng điện mặt trời mái nhà góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống quốc gia - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo số liệu cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến hết ngày 31/12/2020 đã có 101.029 công trình điện mặt trời mái nhà đã được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 9.296MWp.

Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ điện mặt trời mái nhà trong năm 2020 đã đạt hơn 1,15 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Số liệu thống kê của EVN, cho biết toàn bộ sản lượng điện phát từ điện mặt trời trên toàn quốc trong cả năm 2020 là 10,6 tỷ kWh, chiếm khoảng 4,3% tổng sản lượng huy động nguồn toàn hệ thống điện quốc gia.

Đến thời điểm 31/12/2020, tổng công suất lắp đặt về điện mặt trời trên cả nước đã đạt tới khoảng 19.400MWp (trong đó có gần 9.300MWp là điện mặt trời mái nhà), tương ứng khoảng 16.500MW, chiếm khoảng 25% tổng công suất lắp đặt nguồn điện của hệ thống điện Quốc gia.

Có thể thấy, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (các Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đã mang lại sự phát triển bùng nổ đối với năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng ở Việt Nam.


  • 08/02/2021 09:32
  • Ngọc Tuấn