Có thể giám sát trực tuyến lượng điện phát ra của hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà?

Phạm Hoàng Minh
minhhoangphoto@gmail.com

20/04/2020

Trả lời

Chuyên gia năng lượng Công ty SolarGATES: Hiện nay, đa phần các hãng sản xuất Inverter ( chuyển đổi đầu ra dòng điện một chiều của các tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều) đều tích hợp một ứng dụng hay phần mềm theo dõi hoạt động của hệ thống qua Internet. Nếu như hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tương ứng với hệ thống giám sát, có thể tiến hành giám sát trực tuyến lượng điện phát ra. Ngoài ra, cũng có thể giám sát  trực tuyến dữ liệu quan trọng của thiết bị, chất lượng điện, dữ liệu môi trường.


  • 20/04/2020