• 31/08/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-ĐTĐL ngày 10/8/2021, về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo, gồm các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia nhằm phục vụ...


  • 23/04/2021

Đây là một trong những nội dung chính tại Kế hoạch số 93/KH-UBND được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 17/4/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


  • 13/04/2021

UBND TP Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành Quyết định 1055/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.


  • 01/04/2021

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.


  • 19/03/2021

Ngày 3/3 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng.


  • 19/03/2021

Sở Công Thương Bình Thuận vừa ban hành công văn số 479/SCT-QLĐ ngày 04/3/2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021.


  • 22/02/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công Thương, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta theo công văn số 185/TTg-CN ngày 9/2/2021.


  • 20/11/2020

Ngày 18/11, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


  • 21/10/2020

Ngày 19/10/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản số 6948/EVN-KD gửi các Tổng công ty điện lực, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


  • 07/10/2020

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.