• 24/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


  • 19/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luỹ kế 9 tháng năm 2021. Tính riêng tháng 9 sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 4,8 triệu kWh.


  • 15/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lũy kế 9 tháng năm 2021, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh.


  • 13/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Long An lũy kế đến hết tháng 9/2021, đạt tỷ lệ 2,19% sản lượng điện thương phẩm.


  • 18/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2020.


  • 17/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng năm 2021 mà Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt được, tương ứng tiết kiệm 2,32% sản lượng điện thương phẩm.


  • 15/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,34% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,24% so với kế hoạch giao.


  • 09/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm đến tháng 8/2021 của tỉnh An Giang, bằng 2,30% điện thương phẩm 8 tháng.


  • 18/08/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trong 7 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,33% sản lượng điện thương phẩm.


  • 13/08/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lũy kế 7 tháng của năm 2021, tương ứng 2,27% sản lượng điện thương phẩm (419,661 triệu kWh) và tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2020.