• 09/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long lũy kế 11 tháng năm 2021, tăng 0,81% so cùng kỳ năm trước, đạt 97,6% kế hoạch năm 2021. Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, dự kiến cả năm sản lượng điện tiết kiệm là 26,5 triệu kWh, tương đương 105% kế hoạch.


  • 19/11/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm 10 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 2,41% sản lượng điện thương phẩm và đạt 93,37% kế hoạch năm.


  • 15/11/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lũy kế 10 tháng năm 2021, đạt tỷ lệ 2,32% so với sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 0,22% so với chỉ tiêu được giao (2,1%).


  • 08/11/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế 10 tháng năm 2021, đạt 2,36% sản lượng điện thương phẩm cao hơn 0,26% so với kế hoạch giao (2,1%).


  • 24/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


  • 19/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luỹ kế 9 tháng năm 2021. Tính riêng tháng 9 sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 4,8 triệu kWh.


  • 15/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lũy kế 9 tháng năm 2021, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh.


  • 13/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Long An lũy kế đến hết tháng 9/2021, đạt tỷ lệ 2,19% sản lượng điện thương phẩm.


  • 18/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2020.


  • 17/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng năm 2021 mà Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt được, tương ứng tiết kiệm 2,32% sản lượng điện thương phẩm.