BAO VE MOI TRUONG
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Kiểm toán năng lượng giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Kiểm toán năng lượng giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Một trong những công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát mức độ tiêu thụ năng lượng từ đó đưa ra giải pháp tiết kiệm hiệu quả chính là tiến hành công tác kiểm toán năng lượng (KTNL). Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được lợi ích của KTNL. Để giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn và hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp.